Paket 1

Pod paketom 1 podrazumijevaju se jednostavna grafička rješenja kao što su vizualna rješenje posjetnica, flajera, letaka, jednostavnih banera i sl. Moguć je tisak manje naklade materijala.

GRAFIČKO RJEŠENJE POSJETNICE + TISAK 100 kom. POSJETNICA (4/0) ili

GRAFIČKO RJEŠENJE LETKA + TISAK 100 kom. LETAKA (A6 formata, 4/0)

... već od 300 kn

KONTAKT