Paket 2

Grafička rješenja letaka, manjih brošura, city lighta, banera, roll up-a i sl.

GRAFIČKO RJEŠENJE LETKA + TISAK 100 kom. LETAKA (A4 formata, 4/0) ili

GRAFIČKO RJEŠENJE JUMBO PLAKATA + TISAK 1 kom. PLAKATA (dim. 400x300 cm) ili

GRAFIČKO RJEŠENJE ROLL UP-a + TISAK 1 kom. ROLL UP-a (dim. 85x200 cm)

... već od 700 kn

 

KONTAKT